نام مرکز هزینه را وارد کنید
نام مرکز هزینه :     


نام مرکز هزینهمشاهده جزییات
    از  5  
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
شرکت همشهری
شرکت کنترل ترافیک تهران
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
شرکت برج میلاد تهران
شرکت خدمات مالی شهر
ارتباط مشترك شهر
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0