نام مرکز هزینه را وارد کنید
نام مرکز هزینه :     


نام مرکز هزینهمشاهده جزییات
    از  5  
سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها
شرکت خاکریزآب
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
سازمان عمرانی مناطق
شرکت نوسازی عباس آباد
سازمان حمل و نقل و ترافیک
سازمان عمران و مهندسی شهر تهران
شرکت سرمایه گذاری شهر
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
شرکت شهر سالم

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0