دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۴۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
۱۵:۰:۷
با حکم دکتر زاکانی شهردار محترم تهران، جواد معصومی به سمت عضو هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران منصوب شد.
کد خبر : ۲۴۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ 
۱۱:۳۹:۲۹
مطالبات پیمانکاران دارای برات کارت صندوق ذخیره در سر رسید مقرر پرداخت شد.
کد خبر : ۲۴۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ 
۸:۵۶:۳۲
مطالبات پیمانکاران دارای برات کارت صندوق ذخیره در سر رسید مقرر پرداخت شد.
صفحه1از27123456...27.بعدي.برو

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0