مطابق ماده 2 اساسنامه مؤسسه و در راستای نیل به اهداف کلان از جمله تامین و تقویت مالی و معیشتی کارکنان عضو، افزایش رفاه آنان از طریق سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی، ایجاد ثروت و افزایش توان مالی موسسه و اعضای محترم و ...، موضوع فعالیت مؤسسه به شرح ذیل تدوین شده است:
1- تشویق اعضاء به مشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور
2- مشارکت در بازار سرمایه، جذب نقدینگی و هدایت آن در بخشهای اقتصادی.
3- اخذ و اعطای وام و تسهیلات اعتباری
4- ایجاد امکانات لازم برای مشارکت سرمایه های کوچک در بخش تولید.
5- تقویت و حمایت برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در شکل و قالب های ممکن از جمله تاسیس و اداره شرکت ها.
6- انجام معاملات سهام در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
7- سپرده گذاري در بانك‌ها، موسسات مالي اعتباري یا ساير واحدهاي مجاز داخلي و خارجي.
8- ايجاد، اداره يا مشاركت در ساخت و اداره واحد‌هاي رفاهي از قبيل‌ هتل، باشگاه، واحدهاي مسكوني، و غير مسكوني.
9- بهره برداري از سرمايه گذاري‌ها از طريق اداره امور شركت‌هاي مورد سرمايه گذاري.
10- مشاركت با اشخاص حقيقي وحقوقي و جذب منابع مالي سرمايه گذاران نهادهاي اقتصادي و مالي به منظور جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي.    
11- اخذ نمايندگي، ايجاد شعبه و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور.
12- انجام امور كارگزاري انواع بيمه پس از اخذ مجوز.
13- اعطاي وام و تسهيلات در زمينه فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي.
14- تاسيس یا خريد كارگزاري بورس اوراق بهادار.
15- اخذ موافقت اصولي، ساخت و راه اندازي و بهره‌برداري از كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و مشاركت درتاسيس یا خريد و فروش شركت‌های مختلف توليدی، بازرگانی، مهندسی، عمرانی، کشت و صنعت…
16- انجام هر گونه فعاليت‌ اقتصادي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور .
17- موسسه می‌تواند به منظور اجرای مفاد اساسنامه نسبت به تاسيس یا خرید شركت‌هاي لازم و یا ادغام با سایر شرکتها اقدام نمايد.


 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0