فهرست شرکت های  مدیریتی مؤسسه
  ردیف نام شرکت / سازمان حوزه فعالیت اصلی درصد سهام مؤسسه
کنترلی 1

گنجینه آتیه

پروژه های عمرانی 100
2  گوهریاران خدمات پویا کارگزاری املاک و مستغلات 100
3 گنجینه آتیه کیش زیست محیطی 100
4 گنجینه آتیه آفتاب کیش فناوری اطلاعات 100
5 توسعه رفاه شهر خدمات رفاهی 100
6 تجارت بین الملل شهر پویا  تجاری و بازرگانی  100
7  پیشتازان جوان ایرانیان خدمات مسافرتی 100
غیر کنترلی 8 عمران و اقتصاد شهر(درحال تصفیه) پروژه های عمرانی 43
9 لیزینگ شهر خدمات لیزینگ 20
10 کارگزاری شهر خدمات کارگزاری معاملات بازار سرمایه 20
11 صرافی شهر خدمات صرافی(ارز، مسکوک و حواله) 15

 

 

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0