نام کاربري: کلمه عبور:

کد عبور خود را فراموش کرده ام

 

ردیف شرح عملیات
1 ورود به سیستم با کلمه کاربری(کدملی) و گذرواژه(ش.پ)
2 ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری
3 بررسی مدارک ارسالی توسط مؤسسه
4 تایید مدارک در صورت کامل بودن مدارک
5 قرار گرفتن در صف پرداخت
6 پرداخت
7 بایگانی مدارک

دریافت فرم درخواست

دریافت فایل راهنمای ثبت درخواست

 


 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0