پنج‌شنبه, 9 آذر 1402
  • EN
  • ساعت : ۱۵:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ 
  • کد خبر : ۲۵۱۱
مزایده فروش ملك تجاری اداری
شركت گوهر ياران خدمات پويا (سهامی خاص)، در نظر دارد ملك مشروحه ذيل در شهر تهران را با وضعیت موجود از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه (به صورت نقد و تهاتر با حواله شهرداري) واگذار نمايد

شركت گوهر ياران خدمات پويا (سهامی خاص)، در نظر دارد ملك مشروحه ذيل در شهر تهران را با وضعیت موجود از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه (به صورت نقد و تهاتر با حواله شهرداري) واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 1402/07/29 الی 1402/08/08 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 00 : 09  الی  00 : 12  جهت اخذ اطلاعات و دریافت فرم شرکت در مزایده و هماهنگي جهت بازديد ملك به محل شرکت واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولي (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک 26، طبقه اول مراجعه نمایند.

اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه سپرده شركت در مزايده به میزان 5 درصد از قیمت پایه ملک طبق فرم شرایط شرکت در مزایده در ساعات اعلام شده قابل انجام است. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 08 آبان ماه 1402 به واحد حراست واقع در طبقه چهارم می‌باشد.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی روز چهارشنبه مورخ  10/08/1402 در محل شرکت واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولي (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک 26  انجام خواهد شد.

پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از طریق شرکت ارائه می‌گردد الزامی است. ضمناً امضای فرم پیشنهاد الزامی است.

نوع سپرده شركت در مزايده (تضمين شركت در مزايده) و مستندات مورد نياز جهت شركت در مزايده:

الف) ضمانت نامه بانكي

ب)چك صيادي در وجه شركت گوهر ياران خدمات پويا (كه در سامانه چك هاي صيادي به نام شركت گوهر ياران خدمات پويا ثبت شده باشد)

ج) ارايه حواله پيمانكاري و مستندات مثبته مطالبات از شهرداري تهران به ذينفعي خود

شرکت گوهر ياران خدمات پويا در رد و یا قبول هر كدام از پیشنهادات و شركت كنندگان در مزايده، به هر دليل، داراي اختيار مي باشد.

ردیف

آدرس ملک

مساحت

توضیحات

1

مجتمع تجاري اداري واقع در خيابان سپهبد قرني - نبش كوچه ملك الكلامي پلاك 127

مساحت زمين 83/362 متر مربع، زير بنا 2/5157 متر مربع

- مرحله ساخت، اتمام بخشي از  اسکلت و اجرای تعدادی سقف

- سند تك برگ

- ملك فاقد مجوز ساخت و طبق  گواهي عدم خلاف سال 1393

- فروش و تحويل با وضع موجود مي باشد.

در صورتیکه برنده مزایده بخواهد در ازای قیمت ملك حواله شهرداري تهران تهاتر نمايد باید پیشنهاد خود را با مستندات مطالبات خود از شهرداري تهران را در فرم شركت در مزايده  به شرکت گوهریاران خدمات پويا اعلام نماید. در صورت عدم موافقت شرکت گوهریاران خدمات پويا به هر دلیل با پیشنهاد جایگزین (تهاتر)، برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف 5 روز نقدا بهای ملک برنده شده را با قیمت پیشنهادی بپردازد در غير اينصورت بر اساس مقررات مزایده عمل خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0