• ساعت : ۱۵:۵۶:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۴۸۰
پرداخت سپرده های معوق كاركنان شركت بهره برداری مترو آغاز شد.
با توافقات به عمل آمده، کلیه پرداخت سپرده های معوق بازنشستگان شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، با اولویت ثبت درخواست، تسویه و پرداخت آن آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، با دستور ابوذر مختاری مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره، به منظور تکریم اعضای محترم موسسه صندوق ذخیره و رفع موانع پرداخت سپرده های معوق کارکنان بازنشسته شرکت بهره برداری مترو که به دلیل معوقات شرکت مذکور به موسسه صندوق ذخیره تاکنون متوقف مانده بود، کلید خورد و پس از پیگیری های لازم و توافقات به عمل آمده میان مدیران موسسه صندوق ذخیره و مدیران شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، از صبح دیروز روند تسویه سپرده های معوق بازنشستگان این شرکت از سوی موسسه صندوق ذخیره، آغاز شد.

بر همین اساس کلیه عزیزان بازنشسته شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه که تاکنون در سامانه غیر حضوری موسسه صندوق ذخیره ثبت نام کرده اند، شامل این طرح شده و براساس اولویت زمان ثبت نام، مراحل تسویه و پرداخت ایشان صورت می پذیرد. در این دوره براساس توافقات انجام شده، اولویت با مراجعین تا نیمه اول سال 1399می باشد. لذا این عزیزان می توانند در روزهای آینده با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری خود از آخرین وضعیت درخواست ها مطلع و در صورت نیاز به رفع نواقص و مدارک خود اقدام نمایند.

پایان خبر

امتیاز :  ۳.۲۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0