برای ثبت نام کلیک کن

سامانه غیر حضوری


news categories 
فراخوان جذب پیك و تحویل دهنده
news code : 2518  |  event date : Sun May 12, 2024 12:24
مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در نظر دارد به منظور راه اندازی شرکت ارائه خدمات پیک موتوری، از واجدین شرایط دارای گواهینامه موتورسیکلت می باشند ، به شرح زیر دعوت به همکاری نماید
مزایده واگذاری املاك (فروش)
news code : 2517  |  event date : Sun May 05, 2024 08:55
مزایده واگذاری املاك (فروش و اجاره)
news code : 2514  |  event date : Sun Dec 31, 2023 05:45
شركت گوهر ياران خدمات پويا (سهامی خاص)، در نظر دارد املاك مشروحه ذيل متعلق به خود و گروه موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و شرکت های تابعه واقع در شهر تهران را با وضعیت موجود از طريق مزايد ...
Page1of27123456...27.Next.GO

 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0