news categories 
انتصاب سرپرست صندوق ذخیره كاركنان شهرداری تهران
news code : 2492  |  event date : Wed Nov 16, 2022 20:30
با حکم دکتر زاکانی شهردار محترم تهران، جواد معصومی به سمت عضو هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران منصوب شد.
اولین مرحله پرداخت برات كارت صندوق ذخیره انجام شد
news code : 2490  |  event date : Wed Oct 19, 2022 20:30
مطالبات پیمانکاران دارای برات کارت صندوق ذخیره در سر رسید مقرر پرداخت شد.
ابوذر مختاری مدیر نمونه شهرداری تهران شد
news code : 2489  |  event date : Tue Sep 06, 2022 20:30
در آیین معرفی و تجلیل از مدیران و کارمندان نمونه شهرداری تهران که با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، ابوذر مختاری به عنوان مدیر نمونه شهرداری معرفی شد.
Page1of26123456...26.Next.GO

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0