• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ 
  • کد خبر : ۲۴۹۰
اولین مرحله پرداخت برات كارت صندوق ذخیره انجام شد
مطالبات پیمانکاران دارای برات کارت صندوق ذخیره در سر رسید مقرر پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران؛ با فرا رسیدن سر رسید اولین گروه از مطالبات پیمانکاران گرامی مناطق مختلف شهرداری تهران که برات کارت شرکت گوهریاران خدمات پویا متعلق به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران برای ایشان صادره گردیده بود، براساس سر رسید تاریخ مندرج بر روی برات کارت های صادره، پس از تایید حساب اعلامی مندرج در برات کارت ها از سوی پیمانکاران، در سامانه خدمات غیر حضوری موسسه صندوق ذخیره، به حساب ایشان واریز گردید.

لازم به توضیح است موسسه صندوق ذخیره به عنوان بازوی اجرایی خزانه داری کل شهرداری تهران، صدور برات کارت پیمانکاران شهرداری تهران را بر عهده دارد و از ابتدای صدور برات کارت تاکنون بیش از 1357 عدد برات کارت به ارزش تقریبی 348 میلیارد تومان صادر نموده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0