چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۱۱:۲۶:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ 
پاسخ به پرسش های متداول-3
پاسخ به ابهام برخی كاركنان شركت بهره برداری مترو
در پی تسویه بدهی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران حومه به موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، پرداخت مطالبات کارکنان این شرکت انجام شده است.

در عین حال برخی از کارکنان شرکت بهره برداری مترو در تماس با موسسه اعلام می کنند که در گذشته از پرداخت 3 درصد سهم خود و کارفرما انصراف داده اند و بر این اساس خواستار تسویه مانده حساب هستند.

روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در این باره یادآور می شود: طبق اساسنامه و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تسویه سپرده 6 درصدی اعضا تا زمان بازنشستگی امکانپذیر نیست و چنانچه در دوره ای از مدیریت های سابق موسسه چنین اقدامی صورت گرفته صرفا بر اساس شرایط و اقتضا زمانی مدت مورد نظر بوده است.   

بر این اساس بازنشستگان و صاحبان سپرده اختیاری از جمله سپرده مازاد پس انداز می توانند جهت دریافت مطالبات خود درخواست کتبی شان را به شعبه موسسه صندوق ذخیره کارکنان ارائه کرده و در نوبت پرداخت قرار گیرند.

 

انتهای پیام 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0