چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۱۳:۴۱:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 
برای سال 97
سود سپرده های آتیه و مازاد پس انداز اعضای صندوق ذخیره اختصاص یافت
با تصویب هیات مدیره سود سالیانه سپرده های آتیه و مازاد پس انداز اعضا در سال 97 اختصاص داده شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان، سپرده های آتیه و مازاد پس انداز از جمله سپرده اختیاری کارکنان شهرداری تهران نزد صندوق ذخیره هستند که در سپرده مازاد پس انداز، اعضاء علاوه بر سپرده 6 درصد، می توانند 5، 10 و یا 15 درصد از حقوق پایه خود را نزد موسسه سپرده گذاری کرده و مشمول دریافت سود سالیانه شوند.

هم اکنون یک سوم کارکنان شهرداری تهران دارای سپرده مازاد پس انداز نزد صندوق ذخیره هستند و این در حالی است که به دلیل بازنگری در ساختار این نوع سپرده جذب سپرده های جدید مازاد پس انداز فعلا متوقف است.

گزارش صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران حاکی است سپرده های 6 درصدی کارکنان شهرداری تهران نیز مشمول سود مبتنی بر عملکرد هستند که در مجامع عمومی و سالانه موسسه درباره آن تصمیم گیری می شود.

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.6.6.0