چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۱۱:۳۶:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
پرسش های متداول
مصوبات كمیته موارد خاص شامل حال چه كسانی می شود؟
سازوکار تصویب و پرداخت خارج از نوبت مطالبات اعضا در "کمیته موارد خاص" از جمله پرسش هایی است که از سوی اعضا مطرح می شود.

"پرسش های متداول" فصل جدیدی از اطلاع رسانی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران جهت پاسخگویی به دغدغه هایی است که در مراجعات حضوری و یا تماس های تلفنی با مرکز پاسخگویی موسسه به دفعات از سوی اعضا مطرح می شود.

بر این اساس به منظوررفع ابهامات احتمالی سایر اعضا در صدد برآمدیم پاسخ این پرسش ها تهیه و از طریق کانال های اطلاع رسانی موسسه منتشر شود.


پرسش: به طور دقیق چه مواردی مشمول بررسی و تصویب کمیته موارد خاص می شوند؟

پاسخ: شاید بتوان گفت موارد دارای ویژگی عسر و حرج تنها موارد مشمول تصویب در کمیته موارد خاص هستند، مواردی چون نیاز به درمان و عمل های جراحی های فوری و ضروری، صدوراحکام قضایی و مواردی از این قبیل.
در این رابطه ارائه مدارک مستند به کمیته موارد خاص ضروری است و این مدارک پس از استعلام از مراجع ذی ربط در کمیته موارد خاص مورد توجه قرار خواهند گرفت.
کمیته موارد خاص با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی مانند حراست و بازرسی تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم در صورت صلاحدید اتخاذ می شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0