چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۱۳:۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ 
مدیرعامل موسسه در نخستین نشست صبحانه کاری امسال مطرح کرد
تاكید بر تداوم ساماندهی شركت های موسسه صندوق ذخیره كاركنان در سال 98
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران بر تداوم ساماندهی شرکت های تابعه موسسه در سال 98 تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، نخستین نشست صبحانه کاری محمد قائمی امیری در سال 98 با مدیران و کارکنان شرکت های تابعه صندوق ذخیره کارکنان برگزار شد.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره در این نشست بر تداوم ساماندهی شرکت های تابعه تاکید کرد و اظهار داشت: محورهای ترسیم شده برای ساماندهی شرکت های اقتصادی موسسه در سال جاری نیز باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی همچنین خواستار همکاری همه جانبه مدیران و کارکنان شرکت ها با حسابرسان این مجموعه ها شد.

بر اساس این گزارش ساماندهی شرکت های تابعه موسسه صندوق ذخیره کارکنان یکی از مهمترین محورهای ساماندهی موسسه است که از زمان استقرار تیم مدیریتی فعلی در دستور کار قرار گرفته است.

"پیگیری قراردادهای جاری شرکت ها"، "کاهش هزینه های مالی"،" تسویه دیون"، "تبدیل دارایی های شرکت ها از بلندمدت به کوتاه مدت و زودبازده" و "پیگیری پرونده های حقوقی" مهمترین محورهای ساماندهی شرکت های تابعه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران است که به گفته محمد قائمی امیری در سال جدید نیز تا حصول نتایج مطلوب و قطعی و در چارچوب حفظ و تامین منافع حداکثری اعضا ادامه خواهد یافت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0