سه‌شنبه, 29 آبان 1397

زمینه های ارائه پیشنهاد

   زمینه های ارائه پیشنهاد
   صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات اعضای محترم است و بدون شک نظرات دلسوزانه اعضای محترم منجر به رشد و ارتقاء صندوق و افزایش ثروت و دارایی آن خواهد بود.
  • کاربران محترم می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق کانال تلگرامی صندوق به آدرس sandough_pr@و یا با پست الکترونیکی  sandoughzakhireh.1397@gmail.com  ارسال فرمایند. 
  • محور نظراتی که یاری رسان خواهد بود:
  • چگونگی استفاده بهینه ار منابع پولی و مالی صندوق برای درآمدزایی بیشتر.
  • جذب منابع مالی و اعتبارات و ازدیاد درآمدها
  • افزایش سودآوری
  • بهبود ارائه خدمات به اعضاء
  • اصلاح روش ها و روال های جاری کار که منجر به رشد و بهبود امور جاری، توسعه ای و ... صندوق گردد.
  • حذف وظایف مراحلی از کار، بی آنکه یه کلیات و نتایج کار لطمه بزند.
  • کاهش و یا حذف تصمیم گیری های غیر مؤثر در روند اجرایی و عملیاتی و ارائه خدمات به اعضا.
  • فعالیت های فعلی را بهبود بخشد، موجب صرفه جویی در امکانات و تجهیزات نیروی انسانی شده و بازدهی آنها را افزایش دهد.
  • دسترسی وسیع تر و آسان تری را به اطلاعات مورد نیاز از طریق تجهیزات مورد نیاز میسر سازد.
  • موجب استفاده مطلوب از نرم افزارهای موجود شود.

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی