جمعه, 28 دی 1397

فعالیت های اقتصادی

فعاليت هاي سرمايه گذاري
مؤسسه جهت مديريت ريسك با مطالعه و بررسي هاي كارشناسي در پروژه هاي مطمئن و سودآور با حجم سرمايه گذاري بالا و سود مورد انتظار ورود نموده كه از اهم فعاليت ها اقتصادي آن مي توان به شرح زير نام برد:
 
سرمایه گذاری درپروژه بزرگ سارینا کیش
سرمایه گذاری درپروژه الهیه تهران
فعالیتهای بازرگانی دربخش انرژی- صادرات و واردات وبازار سرمایه
سرمایه گذاری درپروژه شمشاد
سرمایه گذاری درشرکت به سیما
سرمایه گذاری مدیریتی درشرکت کارگزاری شهر و لیزینگ شهر
سرمایه گذاری مدیریتی درشرکت جهان اقتصاد
سرمایه گذاری مدیریتی درشرکت سرمایه آتیه ایرانیان
سرمایه گذاری مدیریتی درشرکت ساختمان عمران شهرپایدار
جذب منابع
حسب بررسي شرايط محيطي و با توجه به تصميمات هيأت مديره، استراتژي هاي كلان مؤسسه در سه محور به شرح زير تدوين شده كه عبارتند از:
الف) جذب منابع از طريق اعضاء(كسور ماهانه6% ، طرح مازاد بر3%، سپرده گذاري زرين).
ب) سود حاصل از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و بلند مدت.
ج) اخذ تسهيلات بانكي و مشاركت هاي بنگاه هاي اقتصادي.
سرمايه گذاري ها

خريد سهام شركتهاي  ذیل ايجاد شركت ذیل
ردیف عنوان شرکت سایت
1 اهم سرمايه گذاري هاي بلند مدت از بدو تأسيس تا كنون  
2 بانك شهر
3 ليزينگ شهر
4 صرافي شهر
5 جهان اقتصاد
ردیف عنوان شرکت سایت
1  شركت سرمايه گذاري گنجينه آتيه
2 شركت گوهریاران خدمات پویا
3 شرکت گنجینه آتیه کیش
  

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی