دوشنبه, 28 مرداد 1398

رو عنوان : در نیمه دوم سال 97
عنوان : صندوق ذخیره كاركنان از سامانه 1888 رتبه عالی گرفت
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 
ساعت : ۱۴:۵۰:۴۶

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

 به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان، در کارنامه سامانه بازرسی شهرداری تهران صندوق ذخیره از نظر"کمیت رسیدگی" به پیام های ارسالی امتیاز 100 و از نظر"کیفیت رسیدگی" امتیاز 97.4 را گرفته است.

این امتیاز ها در پی رسیدگی به 41 پیام ارسالی سامانه 1888 به موسسه صندوق ذخیره کارکنان در نیمه دوم سال 97 داده شده و امتیاز کل موسسه در ارزیابی سامانه بازرسی شهرداری تهران 98.3 اعلام شده است.

بر این اساس سامانه بازرسی شهرداری تهران رتبه موسسه صندوق ذخیره کارکنان را در رسیدگی و پاسخگویی به پیام های ارسالی "عالی" اعلام کرده است.

انتهای پیامبازگشت           چاپ چاپ         

تمامی حقوق سایت برای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری محفوظ می باشد.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0