دوشنبه, 25 شهريور 1398

رو عنوان : پاسخ به پرسش های متداول-3
عنوان : پاسخ به ابهام برخی كاركنان شركت بهره برداری مترو
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۲۶:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در عین حال برخی از کارکنان شرکت بهره برداری مترو در تماس با موسسه اعلام می کنند که در گذشته از پرداخت 3 درصد سهم خود و کارفرما انصراف داده اند و بر این اساس خواستار تسویه مانده حساب هستند.

روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در این باره یادآور می شود: طبق اساسنامه و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تسویه سپرده 6 درصدی اعضا تا زمان بازنشستگی امکانپذیر نیست و چنانچه در دوره ای از مدیریت های سابق موسسه چنین اقدامی صورت گرفته صرفا بر اساس شرایط و اقتضا زمانی مدت مورد نظر بوده است.   

بر این اساس بازنشستگان و صاحبان سپرده اختیاری از جمله سپرده مازاد پس انداز می توانند جهت دریافت مطالبات خود درخواست کتبی شان را به شعبه موسسه صندوق ذخیره کارکنان ارائه کرده و در نوبت پرداخت قرار گیرند.

 

انتهای پیام بازگشت           چاپ چاپ         

تمامی حقوق سایت برای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری محفوظ می باشد.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0